Sabja Seeds in Tamil – Uses

Sabja Seeds in Tamil - Uses சப்ஜா விதையின் பயன்கள்:- சப்ஜா விதை (திருநீற்றுப்பச்சிலை ) பேசில் என்று அழைக்க படுகிறது

Sabja Seeds in Tamil – Uses சப்ஜா விதையின் பயன்கள்:- சப்ஜா விதை (திருநீற்றுப்பச்சிலை ) பேசில் என்று அழைக்க படுகிறது ,அதன் பயன்கள் மற்றும் மருத்துவ குணங்களை பற்றி நாம் இங்கு பார்க்கலாம் சப்ஜா  ஒரு கருப்பு நிற விதையாகும்,துளசிவிதை,திருநீற்றிலை விதை ,பசில் விதை என பல பெயர்களால் அழைக்கபடும் சப்ஜா  விதை மிக அதிகமான மருத்துவ குணங்களை கொண்டுள்ளது . இந்த விதைகள் மிக கடினமானவையாக இருக்கின்றன இதன் காரணமாக நாம் அதனை நேரடியாக உட்கொள்ள முடியாது.நீரில் … Read more