ஆரோக்கியம்

ஆரோக்கியமாக வாழ விரும்பும் மக்களுக்கு உதவும் ஆரோக்கியம் தொடர்பான கட்டுரைகள் இங்கு கொடுக்க பட்டுள்ளன புதிய மருத்துவ தகவல்கள்

கடுக்காய் பயன்கள் – Myrobalan uses in tamil

கடுக்காய் பயன்கள் :- ஆங்கில மருந்துக்கு இணையான சித்த மருத்துவத்தில் எப்போதும் கூறப்படும் மருந்தில் கடுக்காயும் ஒன்று , பல் மருத்துவத்தில் சிறந்து விளங்கும் மருத்துவர் கடுக்காயை…

Read More »
Back to top button