தமிழக அரசு மின்துறை வேலைவாய்ப்பு 2021

தமிழக அரசு மின்துறை வேலைவாய்ப்பு 2021 Director (Engineering) பணிக்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுவதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தமிழக அரசு மின்துறை வேலைவாய்ப்பு 2021 Director (Engineering) ஆணையம்  தமிழக அரசு மின்துறை வேலை செய்யும் இடம்  தமிழ்நாடு  காலியாக உள்ள பதவிகள்  Director (Engineering) காலியான பதவிகள் மற்றும் சம்பளம்  Director (Engineering) 1   சம்பளம் அதிகபட்சம் ரூ.2,16,300/ வரை சம்பளம் கல்வி தகுதி மற்றும் அனுபவம்  Research Assistant Electrical Engineering பாடப்பிரிவில் … Read more

தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் வேலைவாய்ப்பு

தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் வேலைவாய்ப்பு Senior Research Fellow பணிக்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுவதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை 2021 ஆணையம்  தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம்  வேலை செய்யும் இடம்  கோவை  காலியாக உள்ள பதவிகள்  Senior Research Fellow காலியான பதவிகள் மற்றும் சம்பளம்  Research Assistant 1   சம்பளம் அதிகபட்சம் ரூ.25,000/- வரை சம்பளம் கல்வி தகுதி மற்றும் அனுபவம்  Research Assistant விண்ணப்பதாரர்கள் M.Sc. in Nano … Read more

வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை

வேலூரில் செயல்படும் வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தில் (VIT) Research Assistant பணிக்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுவதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகத்தில் வேலை 2021 ஆணையம்  வேலூர் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம்  வேலை செய்யும் இடம்  வேலூர்  காலியாக உள்ள பதவிகள்  Research Assistant காலியான பதவிகள் மற்றும் சம்பளம்  Research Assistant 1 அதிகபட்சம் ரூ.31,000/- வரை சம்பளம் கல்வி தகுதி மற்றும் அனுபவம்  Research Assistant   விண்ணப்பதாரர்கள் Bioinformatics/ Biotech/ Microbiology/ Bio-Chemistry/ … Read more