தாயுமானவர் கட்டுரை – Thayumanavar Katturai

தாயுமானவர் கட்டுரை – Thayumanavar Katturai :- தாயுமானவர் 18ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த தமிழ் கவி ஆவார் ,இவர் இயற்றியுள்ள பல பாடல்களும் பாடல்களும் தமிழ் காப்பியங்கள் மற்றும் பாடல்கள் தொகுப்பில் இடம்பெறுகின்றன,தமிழக அரசின் அரசுடைமையாக்க பட்ட படைப்புகளில் இவரது பாடல்களும் இடம்பெறுகின்றன. தாயுமானவர் வரலாறு சைவ வேளாளர் குளத்தில் கேடிலியப்பப் பிள்ளை மற்றும் கெஜவல்லி அம்மையாருக்கும் இரண்டாவது மகனாக பிறந்தார்,இவர் பிறந்த ஊர் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் திருமறைக்காடு ஆகும் .ஆரம்ப களங்களில் திருச்சிராப்பள்ளியை ஆட்சிபுரிந்த விசயரகுநாத … Read more