கல்வி செய்திகள்

RTE Tamilnadu 2021-2022 School Admission Application Form rte.tnschools.gov.in

www.rte.tnschools.gov.inRTE Tamilnadu 2021-2022 School Admission Application Form(tnschool.gov.in) Right To Education 2009 – குழந்தைகளுக்கான இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்வி உரிமைச் சட்டம் 2009…

Read More »

Tamil Nadu 9th Std To 11th Std Schools Closed (20.03.2021)

Tamil Nadu 9th Std To 11th Std Schools Closed (20.03.2021) :- தமிழகத்தில் மீண்டும் கோரோனோ பரவல் அதிகமாக இருப்பதால் ஒன்பது ,பத்து ,பதினொன்றாம்…

Read More »

சிறந்த 10 பொறியியல் கல்லூரிகள் – Top Engineering Colleges in Tamil Nadu

சிறந்த 10 பொறியியல் கல்லூரிகள் – Top Engineering Colleges in Tamil Nadu :- இது 2021 ஆம் ஆண்டு பொறியியல் படித்தால் சமூக வலைத்தளங்களில்…

Read More »

Tamilnadu Scools Reopen On 19th January 2021 – Educational Department Just Announced

Tamilnadu schools opens on 19 January 2021,Tamilnadu education ministry announced that After a long lockdown tn schools scheduled to open…

Read More »

TNAU First Phase Counselling Rank Range Released

The Tamilnadu Agricultural University who is conducting the common agricultural counselling for joining BSC agricultural courses in side tamilnadu just…

Read More »

TN MBBS Counselling Date 2020- tnmedicalselection.net Released Medical Admission Counselling Date

Tamilnadu medical Study admission counseling rank list released today in the official website http://tnmedicalselection.net/ and, the MBBS counseling date started…

Read More »

Tn Schools 40% Reduced Syllabus Latest Updates [Direct Download Link]

The Tamilnadu School Education department just released the new syllabus with 40% reduced content for all 2020-2021 batch school students…

Read More »

TNAU Counselling Date 2020 {ug admission 2020 date announced} @tnauonline.in

Tamilnadu Agricultural University tnauonline.in online counselling date, first allotment date: Tamilnadu Agricultural University Coimbatore has started the online counselling process…

Read More »

Tamil Nadu medical Study counselling Registration Started { Nov 3/11/2020 to Nov 12/11/2020 till 5pm} Counseling Date

Just now the Tamilnadu government announced the counselling for medical study (MBBS / BDS). The online application is started just…

Read More »

13-09-2020 NEET Exam 2020 Official Answerkey : Original Question Paper (With Explanation)

ANSWER KEY UPDATED PLEASE REFRESH NOW To NEET Exam 2020 was conducted by the National Testing Agency and more than…

Read More »
Back to top button